Struktur Organisasi BKK

By lamansa 17 Jan 2020, 13:45:24 WIB

 

Struktur Organisasi BKK:

 

Pelindung                                                                    : Kepala Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan

Pembina                                                                      : Ir. Liliek Rahmaningsih, MM.Pd.

Ketua                                                                           : R. Radiani Sri Restuti, S.S.

Sekretaris                                                                    : Lola Jaman Sentosa, S.Kom.

Bendahara                                                                  : Yeni Yuliawati, S.Pd.

Sekbid. Informasi Kerja                                               : Vera Yuni Astuti, S.P.

Sekbid. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan             : Tun Utama Putra, S.Pd.

Sekbid. Perantara Kerja                                              : Dara Purwanita, S.Pd.